สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัท แอคเบส์ท บัญชี และที่ปรึกษา จำกัด ดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี โดยให้บริการด้านบัญชี ภาษี สอบบัญชี และจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ และให้บริการสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการทำงานตามปฏิบัติทั้งนี้บริษัทได้เป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานของเรา จะสามารถช่วยเหลือนิติบุคคลต่างๆ ในเรื่อง การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางบริษัทสามารถวางแผนการประหยัดภาษี ที่ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษีให้ท่านได้


ทำบัญชีและภาษี

ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรต่างๆ

อ่านต่อ

รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า20ปี

อ่านต่อ

จดทะเบียนธุรกิจ

ให้บริการจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล นิติบุคคล สมาคม และอื่นๆ

อ่านต่อ

จัดทำเอกสาร

ให้บริการจัดทำเอกสารต่างๆ แทนลูกค้า อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญา และอื่นตามที่ตกลง

อ่านต่อ

อบรมการจัดทำบัญชี และปิดบัญชี

 

สอนการจัดเก็บเอกสาร การปิดงบการเงิน การจัดเก็บภาษีและการดูงบการเงินของผู้บริหาร แบบครบวงจร

อ่านต่อ

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

  
฿500.00

1. บริษัทจำกัด มีหน้าที่ จะต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไว้ที่บริษัทจำกัดนั้น โดยมีรายการตามที่กฎห...

อ่านต่อ

ใบหุ้น

  
฿200.00

ใบหุ้น

อ่านต่อ

Article

เมื่อบุคคลธรรมดา ขายบ้าน

เมื่อบุคคลธรรมดา ขายบ้าน

บุคคลธรรมดาขายบ้าน เสียภาษีอย่างไร มีลูกค้าจำนวนมากสอบถามกับทางบริษัท แอคเบส์ท บัญชี และที่ปรึกษา จำกัด ว่าหากขายบ้านที่มิได้มุ่งการค้าจะต้องเสียภาษีอย่างไร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขออนุญาติเขียนแบบความ...

อ่านต่อ
ทำธุรกิจแบบไหนดี

ทำธุรกิจแบบไหนดี

ข้อมูลเปรียบเทียบการเริ่มต้นเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง การเริ่มต้นธุรกิจโดยการเป็นธุรกิจของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด มีข้อดีข้อเส...

อ่านต่อ
หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว มาดูหน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลว่าจะต้องทำอะไรบ้าง     1. หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่&nb...

อ่านต่อ
ประโยชน์ของการทำบัญชี

ประโยชน์ของการทำบัญชี

                                 &n...

อ่านต่อ