สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประโยชน์ของการทำบัญชี

ประโยชน์ของการทำบัญชี

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี 1. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การทำบัญชี จะทำให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิ......

อ่านต่อ
ทำธุรกิจแบบไหนดี

ทำธุรกิจแบบไหนดี

ข้อมูลเปรียบเทียบการเริ่มต้นเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง การเริ่มต้นธุรกิจโดยการเป็นธุรกิจของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบ......

อ่านต่อ
เมื่อบุคคลธรรมดา ขายบ้าน

เมื่อบุคคลธรรมดา ขายบ้าน

บุคคลธรรมดาขายบ้าน เสียภาษีอย่างไร มีลูกค้าจำนวนมากสอบถามกับทางบริษัท แอคเบส์ท บัญชี และที่ปรึกษา จำกัด ว่าหากขายบ้านที่มิได้มุ่งการค้าจะต้องเสียภาษี......

อ่านต่อ
หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว มาดูหน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลว่าจะต้องทำอะไรบ้าง 1. ห......

อ่านต่อ
view