สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สินค้า > สินค้าทั้งหมด (7)
จัดทำเอกสาร (1)   จดทะเบียน (1)   รับตรวจสอบบัญชี (1)
อบรมการจัดทำบัญชี และปิดบัญชี (1)   แบบฟอร์มและสิ่งพิมพ์ (2)   บริการรับทำบัญชีและภาษี (1)

ทำบัญชีและภาษี

ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรต่างๆ

อ่านต่อ

รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า20ปี

อ่านต่อ

จดทะเบียนธุรกิจ

ให้บริการจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล นิติบุคคล สมาคม และอื่นๆ

อ่านต่อ

จัดทำเอกสาร

ให้บริการจัดทำเอกสารต่างๆ แทนลูกค้า อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญา และอื่นตามที่ตกลง

อ่านต่อ

อบรมการจัดทำบัญชี และปิดบัญชี

 

สอนการจัดเก็บเอกสาร การปิดงบการเงิน การจัดเก็บภาษีและการดูงบการเงินของผู้บริหาร แบบครบวงจร

อ่านต่อ

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

  
฿500.00

1. บริษัทจำกัด มีหน้าที่ จะต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไว้ที่บริษัทจำกัดนั้น โดยมีรายการตามที่กฎห......

อ่านต่อ

ใบหุ้น

  
฿200.00

ใบหุ้น

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view